Księga kondolencyjna

Jacek Chróścielewski

Łącze się z Wami i Rodziną w głębokim żalu i smutku. Kasia była osobą bliską mojemu sercu. Z wyrazami szacunku

Katarzyna Rzeszut

Cały czas mam w pamięci Panią Profesor jaką osobę niezwykle twórczą, pełną życia, wigoru i optymizmu, zawsze życzliwą, dzielącą się chętnie swoją wiedzą i doświadczeniem.
Nie mogę uwierzyć, że Już jej więcej nie zobaczę...
Chciałabym złożyć najszczersze kondolencje panu prof. Zbigniewowi Kołakowskiemu, pani prof. Marii Kotełko i całemu zespołowi Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji.
W tych trudnych chwilach łączę się z Wami w bólu i ogromnym poczuciu nieodżałowanej straty.
Przyjmijcie proszę słowa otuchy
"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami"

Z wyrazami głębokiego współczucia
Przyjmijcie proszę słowa otuchy

Michał Guminiak

Szanowni Państwo.

Panią Prof. Kowal-Michalską miałem zaszczyt poznać podczas Walnego Zjazdu PTMTS w Wildze w 2005 roku.
Składam na ręce całego Zespołu naukowo-dydaktycznego Katedry Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji PŁ oraz Rodzinie i Najbliższym Zmarłej jak najgłębsze kondolencje.

Łączę wyrazy szacunku

Arkadiusz Mężyk

Bardzo mi przykro z powodu śmierci Pani Profesor Katarzyny Kowal-Michalskiej. Proszę przekazać moje kondolencje Rodzinie Pani Profesor. Niestety nie mogę uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych, gdyż przebywam na wyjeździe urlopowym. Z poważaniem

Arkadiusz Mężyk

Tomasz Kapitaniak

Bardzo mi przykro z powodu odejścia Kasi.

Tomek Kapitaniak

Arkady Manevitch
Wasyl Krasowski
Siergiej Rakshy
Irina Kraskowska
Alexander Krasowski
Ola Lichaczew
Maxim Kolesnikow
Denis Volchok

Скорбим вместе с вами по поводу безвременной кончины проф. Катаржины Коваль-Михальской.

В нашем многолетнем сотрудничестве с Лодзинской Политехникой она была одним из наиболее близких нам коллег из кафедры сопротивления материалов и конструкций. Мы хорошо знакомы с её исследованиями нелинейных проблем прочности и устойчивости тонкостенных конструкций.

Высокопрофессиональная, доброжелательная, она всегда была готова помочь в решении различных вопросов, возникавших в наших научных и житейских контактах.
Просим передать наши соболезнования родным и близким проф. К. Коваль-Михальской.

Память о ней сохранится в наших сердцах.

Аркадий Маневич, профессор Днепропетровского национального университета,
Василий Красовский, профессор, заведующий кафедрой сопротивления материалов и строительной механики Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры,
Сергей Ракша, профессор, заведующий кафедрой подъёмно-транспортных машин Днепропетровского технического университета железнодорожного транспорта
Ирина Красовская,
Александр Красовский,
Оля Лихачёва, доцент ПГАСА,
Максим Колесников, доцент ПГАСА,
Денис Волчок, доцент ПГАСА.

Jim Rhodes

I am so sorry to hear that Kasia has passed away. I had thought she was recovering well from her illness. Please pass on my condolences to Kasia's family.
Best regards,
Jim Rhodes

Współpracujemy z