Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

Terminy egzaminów i zaliczeń

Terminy egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2016/2017 dla kierunków MiBM, AiR, MT, IP


ZALICZENIE ĆWICZEŃ:

1 lipca 2016(piątek) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01
6 września 2016 (środa) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01

EGZAMIN:

1 lipca 2016 (piątek) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01
5 lipca 2016 (środa) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01
6 września 2016 (środa) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01
13 września 2016 (środa) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01

Terminy egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2016/2017 dla kierunku Energetyka

Wytrzymałość Materiałów 1 (po sem. II)


ZALICZENIE ĆWICZEŃ:

1 lipca 2016(piątek) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01
6 września 2016 (środa) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01

ZALICZENIE WYKŁADU:

5 lipca 2016 (środa) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01
13 września 2016 (środa) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01

Wytrzymałość Materiałów 2 (po sem. III)


ZALICZENIE WYKŁADU:

1 lipca 2016(piątek) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01
6 września 2016 (środa) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01

EGZAMIN:

1 lipca 2016(piątek) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01
5 lipca 2016 (środa) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01
13 września 2016 (środa) o godzinie 9:00 w audytorium 5M10, 1M01Współpracujemy z